Pogoji uporabe

Domov » Pogoji uporabe

Dobrodošli na DentalVukic.com. Če nadaljujete s pregledovanjem naše spletne strani, soglašate, da se boste držali in bili vezani s sledečimi Pogoji uporabe, ki skupaj z našo Polico privatnosti upravljajo z odnosi med Dental Studiem Vukić in Vami kot uporabnikom. Če se ne strinjate s katerim koli delom Pogojev uporabe, prosimo Vas, da ne uporabljate naše spletne strani. Pojem ‘Dental Studio Vukić’ ali ‘nas’ ali ‘mi’ se nanaša na lastnika te internetne strani, Privatno ordinacijo dentalne medicine Marko Vukić dr.med.dent. Pojem ‘vi’ se nanaša na uporabnika ali obiskovalca naše spletne strani.

Uporaba te spletne strani je podložna sledečim pogojem uporabe:

  • Vsebina strani na spletnem naslovu DentalVukic.com je namenjena zgolj splošni uporabi in informiranju. Podložna je spremembam brez obvestila oz najave.
  • Niti mi, niti katera koli tretja stranka, ne dajemo kakršnega koli zagotovila ali garancije na točnost, aktualnost, izvedbo, celovitost ali primernost informacij in materiala, ki ga boste zasledili na tej spletni strani za kakršen koli namen. Soglašate, da informacije in materiali lahko vsebujejo netočnosti ali napake, mi izrecno nismo odgovorni za kakršnekoli izmed teh netočnosti ali v največji meri, ki jo zakon dovoljuje.
  • Uporaba kakršnih koli informacij ali materialov z naše spletne strani je izključno na lasten riziko, mi na noben način ne moremo biti odgovorni. Sprejemate odgovornost nase, da vsi izdelki, storitve ali informacije, ki so dostopne prek te spletne strani, zadovoljujejo Vaše specifične pogoje.
  • Ta spletna stran vsebuje materiale, ki so naša last oz. so zaščiteni kot naša intelektualna lastnina. Omenjeni material zajema, toda ni omejen na kompletno besedilno vsebino, design, razporejenost, videz, slike in grafiko. Uporaba teh materialov je izrecno prepovedana, če ni v skladu z avtorskimi pravicami, ki so sestavni del teh pogojev uporabe.
  • Vsi zaščitni znaki (Trademarks), ki so uporabljeni na tej spletni strani in niso v lasti ali pod licenco Dental Studia Vukić, so posebej označeni.
  • Nepooblaščena uporaba te spletne strani ni dovoljena ter lahko pripelje do zahtevka za povračilo škode in/ali se smatra kot kaznivo dejanje.
  • Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani. Te povezave so navedene zaradi Vas, da bi Vam zagotovile dodatne informacije. Prisotnost teh povezav ne pomeni, da mi kakorkoli podpiramo te spletne strani. Ne priznavamo nikakršne odgovornosti za vsebino spletnih strani, na katere vas povezave preusmerijo.
  • Vaša uporaba te spletne strani ali kakršenkoli spor, ki lahko izvira iz takšne uporabe, je podložen zakonom Republike Hrvaške.

Odpoved odgovornosti

Informacije na tej spletni strani so izključno za splošne informativne namene. Informacije je zagotovil Dental Studio Vukić, s trudim, da so vse informacije ažurne in točne, toda ne dajemo nikakršnih zagotovil in garancij kakršne koli vrste, posredne ali neposredne, o popolnosti, točnosti, preverjenosti, primernosti za spletno stran, niti za informacije, proizvode, storitve, ali povezane grafične elemente na spletni strani v kakršnem koli pomenu. Oprijemanje na kakršne koli informacije je v tem pogledu izključno na Vašo odgovornost in lastni riziko.

V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo, ali nastalo škodo brez kakršnih koli omejitev, posredno ali neposredno, izgubo ali oškodovanje, niti kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi izvirala iz izgube podatkov ali zaslužka, ki izhajajo iz ali so v povezavi z uporabo te spletne strani.

Prek naše spletne strani se lahko prek povezav preusmerite na stran, ki je v lasti tretjih oseb, ki niso pod nadzorom Dental Studia Vukić. Mi nimamo kontrole nad naravo, vsebino ali dostopnostjo teh strani. Objava povezave ne pomeni nujno priporočila, niti podpore možnim stališčem znotraj teh strani.

Vložili smo maksimalne napore, da bi stran delovala brez težav. Dental Studio Vukić ne sprejema nikakršne odgovornosti, če pride do težav v delovanju spletne strani ali če bo le-ta začasno nedostopna zaradi tehničnih težav, ki so zunaj naše kontrole.

Avtorske pravice (Copyright)

Ta spletna stran in celotna njena vsebina so zaščiteni z avtorskimi pravicami v lasti Dental Studia Vukić © Dental Studio Vukić 2010-2013. Vse pravice pridržane.

Vsakršna distribucija ali razmnoževanje dela ali celotne vsebine v kakršni koli obliki je prepovedana, razen v sledečih primerih:

  • Lahko izpišete ali snamete na vaš lokalni računalnik tiste vsebine, ki so za vašo osebno in nekomercialno uporabo.
  • Lahko kopirate vsebino in jo posredujete tretjim osebam, za njihovo osebno uporabo, toda le, če navedete DentalVukic.com kot vir vsebine.

Brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne smete distribuirati ali komercialno izkoriščati vsebine. Prepovedana je uporaba ali shranjevanje na katero koli drugo spletno stran ali neko drugo obliko elektronskega sistema za shranjevanje vsebine.

k
o
n
t
a
k
t